Arleta Tylewicz

Mistrz pozłotnictwa z uprawnieniami konserwatorskimi, technik sztuk plastycznych, malarka, były wykładowca w Akademii Sztuk Wizualnych w Poznaniu, członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

W latach 1979 do 1990 była zatrudniona w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki w poznańskim oddziale PKZ. W 1987r uzyskała dyplom mistrza w rzemiośle pozłotnictwo. W tym czasie brała udział w pracach konserwatorsko-pozłotniczych w Poczdamie w Neue Kammern i w Rydze przy konserwacji malarstwa ściennego. Ponadto uczestniczyła w pracach konserwatorskich w kraju przy takich obiektach jak kościoły: w Sierakowie (ołtarze), w Lednogórze (ołtarz), w Czerninie (ołtarz), Pułtusku (ołtarz), a także przy konserwacji malarstwa ściennego w Słupcy, Rydzynie, Szamotułach i Lewkowie.

Od 1990 do 2000 roku, jako kierownik Pracowni Konserwacji Ram i Pozłotnictwa w Muzeum Narodowym w Poznaniu zreorganizowała i całkowicie wyposażyła pracownię, która również dzięki jej staraniom zyskała większą przestrzeń.

Kolejne kwalifikacje zawodowe, to uzyskane 1995 roku, uprawnienia konserwatorskie w zakresie prac pozłotniczych przy obiektach zabytkowych.

Następnie w 2000 roku, kierowała przebiegiem prac pozłotniczych w Teatrze Polskim w Poznaniu, jednocześnie biorąc w nich czynny udział. Wykonała również złocenia na ołtarzu bocznym kościoła przy klasztorze Benedyktynów w Lubiniu, a w kolejnych latach w Miłosławiu oraz złocenia krat w Kaplicy Loretańskiej kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela w Henrykowie. W latach 2006 - 2007 kierując zespołem jednocześnie czynnie uczestniczyła w pracach pozłotniczych: ołtarza głównego, przedsionka kaplicy Świętego Krzyża w nawie wschodniej oraz nawy zachodniej i zakrystii w farze poznańskiej. W 2007 roku wykonała też złocenia ołtarza głównego kościoła franciszkańskiego w Poznaniu, a w roku 2008 złocenia empory w kościele w pocysterskim zespole klasztornym w Paradyżu oraz czterech ram we foyer Teatru Wielkiego w Poznaniu. W roku 2009 uczestniczyła w pracach konserwatorskich w Muzeum Chopina, dawnego pałacu Ostrogskich w Warszawie, wykonując złocenia przedsionków.

Chcąc podsumować swój dorobek zawodowy napisała i w 2007 roku wydała książkę "Sztuka pozłotnictwa i inne techniki zdobienia", przeznaczoną w szczególności dla młodych pozłotników oraz artystów, konserwatorów i historyków sztuki. Jest to kompendium wiedzy pozłotniczej o technikach dawnych i współczesnych. Więcej informacji na temat tej publikacji znajduje się   TUTAJ >>

Wśród wielu zainteresowań znajduje się jej zamiłowanie do malarstwa. W swoich obrazach prezentuje ciekawe eksperymenty technologiczne, łącząc techniki malarskie z pozłotniczymi.

ALBUM


Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

picture: ozdobnik graficzny